Porządek Mszy św. :


- niedziele i święta:
  8.00, 10.30 i 15.30

- dni powszednie: poniedziałek

  8.00
 - od wtorku do soboty

   18.00.

 

DELEGAT DS. OCHRONY DZIECI
I MŁODZIEŻY ARCHDIECEZJI KATOWICKIEJ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Respektując zapisy prawa autorskiego w zakresie rozpowszechniania wizerunku,  zgodnie z którym nie jest wymagana zgoda na rozpowszechnianie wizerunku osób, które stanowią jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz czy impreza publiczna, mamy jednak świadomość, że dokumentując życie parafii w Galerii, trudno uniknąć ujęć, na których część postaci znajduje się na pierwszym planie. 

DLATEGO PARAFIA LUB INNE UPOWAŻNIONE PRZEZ  NIĄ  PODMIOTY MOGĄ UTRWALAĆ, TRANSMITOWAĆ

I WYKORZYSTYWAĆ OBRAZ I DZWIĘK. PRZEBYWANIE W KOŚCIELE I NA PLACU KOŚCIELNYM JEST RÓWNOZNACZNE

Z WYRAŻENIEM  ZGODY NA UTRWALANIE I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU.


< 12 >

tworzenie stron webon.pl