Porządek Mszy św. :


- niedziele i święta:
  8.00, 10.30 i 15.30

- dni powszednie: poniedziałek

  8.00
 - od wtorku do soboty

   18.00.

 

DELEGAT DS. OCHRONY DZIECI
I MŁODZIEŻY ARCHDIECEZJI KATOWICKIEJ

HISTORIA PARAFII

Kościół nasz powstał na gruntach, które państwo Gertruda i Augustyn Kania przekazali Kościołowi. Pierwotnie był to domek wraz z gruntem.

W 1981 roku ks. dziekan Jan Szewczyk przygotował w domu salkę katechetyczną, w której odbywały się katechezy dla dzieci. Sprawowano tu również Msze święte w niedzielę.

28 sierpnia 1981 Urząd Miejski w Żorach wydał zezwolenie na modernizację budynku. W ten sposób powstał Punkt Sakralny z Kaplicą Mszalną i salką katechetyczną. W kolejnym roku ks. Henryk Panek został wyznaczony do ukończenia prac budowlanych i utworzenia parafii w Kleszczowie.

W dniu 23 stycznia 1983 roku ks. biskup Herbert Bednorz dokonał zwyczajnego poświęcenia ukończonej Kaplicy Mszalnej na parterze oraz probostwa na piętrze budynku.

1 maja 1983 roku ks. biskup erygował w Kleszczowie parafię pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej, a 3 czerwca 1983 mianował ks. Henryka Panka proboszczem parafii oraz polecił mu wybudowanie oddzielnych sal katechetycznych. Prace budowlane wraz z realizacją wystroju wnętrza kaplicy oraz terenu przykościelnego zakończono w sierpniu 1985 roku.

Poświęcenia dokonał ks. biskup Józef Kurpas podczas pierwszej wizytacji w dniu 20 października 1985 roku.

W grudniu 1996 roku Urząd Miasta w Żorach wydał zgodę na budowę kościoła w Kleszczowie. Wykopy pod fundamenty rozpoczęto wiosną 1997 roku. Wówczas powódź nie sprzyjała budowie zalewając wykopy i fundamenty. Dopiero położenie kilku warstw płyt betonowych umożliwiło kontynuację prac. Roboty budowlane i wykończeniowe zakończono w 2001 roku.

Uroczyste poświęcenie kościoła przez ks. arcybiskupa Damiana Zimonia nastąpiło 23 października 2001 roku. Należy podkreślić, że wiele prac budowlanych i wykończeniowych wykonali sami parafianie.

Proboszczowie Parafii:

Ksiądz Krzysztof Goik od 24.02.2019  do nadal .

Ksiądz Józef Dombek od 27 lipca 2008r do 24.02.2019r.

Ksiądz Henryk Panek od 03 czerwca 1983r do 29 lipca 2008r.  Zmarł 26 września 2008r w Żorach. Pochowany został w Kleszczowie.

tworzenie stron webon.pl