Porządek Mszy św. :


- niedziele i święta:
  8.00, 10.30 i 15.30

- dni powszednie: poniedziałek

  8.00
 - od wtorku do soboty

   18.00.

 

DELEGAT DS. OCHRONY DZIECI
I MŁODZIEŻY ARCHDIECEZJI KATOWICKIEJ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

GRUPY PARAFIALNE

DZIECI MARYI

 Spotkania  odbywają się w każdą sobotę o godzinie 11.00.

 

MINISTRANCI I LEKTORZY

Zbiórka w każdą sobotę o godzinie  11.00.

 

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO

Oczekując beatyfikacji Jana Pawła II, stają nam w pamięci najważniejsze wezwania Jego pontyfikatu. Jednym z nich jest wezwanie do modlitwy. Wołał abyśmy się modlili i bronili życia, a szczególnie życia nienarodzonych. 

Przyjęcie w duchowa adopcję jednego dziecka i przez dziewięć miesięcy codziennie odmawianie modlitwy obowiązkowej i dziesiątki różańca św. jest jedną z form wypełnienia tego wołania.

Jest to wielki dar i zaufanie Boga, że w nasze ręce i naszą opiekę powierza jedno dziecko, ale też i jego rodziców, trzeba nam jednak pamiętać, że to On dawca życia, który jest Życiem, sam w mocy i potędze swojej ochroni to dziecko. Od nas oczekuje tej skromnej modlitwy – aktu woli i serca.

Ta modlitwa nie zostanie bez nagrody dla nas samych już w tym i przyszłym życiu. Dlatego prosimy Was o tę modlitwę.

 

CZŁONKOWIE APOSTOLSTWA DOBREJ ŚMIERCI

Błogosławieni, którzy umierają w Panu i przy śmierci których obecna jest Maryja – Patronka Dobrej Śmierci.

Jaki jest cel Apostolstwa Dobrej Śmierci?  Najważniejszy to „ nasze powołanie do świętości”, ale także wytrwanie sprawiedliwych, nawrócenie obojętnych i grzeszników, śmierć w łasce i przyjaźni Bożej.

W ostatnich latach, ludzie coraz bardziej stają się obojętni religijnie. Zwiększa się liczba tych, którzy odchodzą od kościoła, ulegając złudzeniom i uprzedzeniom. Stając się niewolnikami względów ludzkich, dając się opanować różnym namiętnością i występkom. Ileż to ludzi każdego dnia odchodzi z tego świata bez posługi kapłańskiej oraz pojednania Bogiem i bliźnimi. To też dlatego należy przypominać chrześcijanom o:

 • znikomości, kruchości życia,
 • marności krótkotrwałych spraw tego świata,
 • celu ostatecznym człowieka,
 • trosce o swoje zbawienie i innych,
 • dobrej śmierci oraz o obowiązku przygotowania się do niej.

W każdej chwili mamy być czujni i gotowi, ponieważ nikt z nas nie zna dnia ani godziny. Kościół podał pomocną dłoń w Osobie tej, która jest dla świata Matką i Patronką Dobrej Śmierci.

W każdy piątek o godz. 17.30 w naszym kościele będzie odmawiany różaniec do Matki Boskiej Bolesnej. Zapraszamy wszystkich chętnych. 

tworzenie stron webon.pl